Školsko takmičenje – Stručna škola

Školsko takmičenje – Gimnazija
6 Decembra, 2017
PRIKAŽI SVE

Školsko takmičenje – Stručna škola

CRNA GORA
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA “VUKSAN ĐUKIĆ”
Br. ………………………………….
MOJKOVAC, 30.11.2017. godine

Nastavničko vijeće Stručne škole na sjednici održanoj 30.11.2017.godine utvrdilo je plan održavanja školskih takmičenja , kao preduslov za prijavu učenika na Državnom takmičenju.

I TERMINI ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH TAKMIČENJA

1. Školsko takmičenje iz matematike za učenike IV razreda održaće se 14.12.2017.godine ( četvrtak) sa početkom u 1330 časova u učionici broj 3.
1.1. Test iz matematike sastavlja Ćorić Vuk, isti pregleda i na osnovu bodova ( najmanje 75) predlaže učenike za državno takmičenje.
1.2. Test je potrebno sastaviti do 11.12.2017.godine (ponedeljak – 13 časova) i predati ga u zapečaćenoj koverti sa pečatom Škole direktoru Škole.

2. Školsko takmičenje iz Geografije za učenike II i III razreda održaće se 15.12.2017.godine ( petak) sa početkom u 1330 časova u učionici broj 10.
2.1. Test iz geografije sastavlja Gašević Vuksan , isti pregleda i na osnovu bodova ( najmanje 75) predlaže učenike za državno takmičenje.
2.2. Test je potrebno sastaviti do 11.12.2017.godine (petak – 13 časova) i predati ga u zapečaćenoj koverti sa pečatom Škole direktoru Škole.

3. Školsko takmičenje iz Engleskog jezika za učenike IV razreda održaće se 18.12.2017.godine ( ponedeljak) sa početkom u 1330 časova u učionici broj 9.
3.1. Test iz engleskog jezika sastavlja Mrdović Ivana i Vlaović Iva, isti pregledaju i na osnovu bodova ( najmanje 75) predlažu učenike za državno takmičenje.
3.2. Test je potrebno sastaviti do 11.12.2017.godine (ponedeljak – 13 časova) i predati ga u zapečaćenoj koverti sa pečatom Škole direktoru Škole.

4. Školsko takmičenje iz Ruskog jezika za učenike III i IV razreda održaće se 19.12.2017.godine ( utorak) sa početkom u 1330 časova u učionici broj 11.
4.1. Test iz ruskog jezika sastavlja Manojlović Zorica, isti pregleda i na osnovu bodova ( najmanje 75) predlaže učenike za državno takmičenje.
4.2. Test je potrebno sastaviti do 11.12.2017.godine (ponedeljak – 13 časova) i predati ga u zapečaćenoj koverti sa pečatom Škole direktoru Škole.

II IZBOR TAKMIČARA I PRIJAVA TAKMIČARA

1. Predmetni nastavnici su u obavezi najkasnije do 20.12.2017.godine ( 12 časova) predati rang listu učenika sa brojem osvojenih bodova na školskom takmičenju.
2. Za učenike koji su ispunili uslov predati sljedeće podatke: prezime, očevo ime i ime, JMB, prezime i ime mentora sa JMB.
3. Prijava učenika će se izvršiti od 21.12. do 27.12.2017.godine do 14 časova. Nakon ovog roka nije moguće prijavljivati učenike za Državno takmičenje.

III NASTAVNICI

1. Svi nastavnici iz tačke I su obavezni sastaviti testove i iste predati bez obzira da li ima prijavljenih učenika za školsko takmičenje ili ne.

IV DRŽAVNO TAKMIČENJE

1. Državno takmičenje će se održati 24. i 25.februara 2018.godine u Podgorici.

Direktor
Grdinić Veselin