Istorijat razvoja škole


JU Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić” je ustanova za sticanje opšteg i stručnog obrazovanja za rad i dalje školovanje na nivou trećeg i četvrtog stepena stručnosti.

Rezultatima svoje prakse, nizom novina u radu, škola je na najbolji način našla svoje mjesto u preobražajima našeg društva, izrastajući u savremenu školu. Smještena na lijepoj lokaciji, uzdignutoj terasi Mojkovca iznad Tare, okružena zelenilom borova i drugog drveća, sa unutrašnjom umjetničkom dekoracijom zidova, stazama, igralištima, fiskulturnom dvoranom i učeničkim restoranom sa kuhinjom, Srednja škola „Vuksan Đukić” dočekuje učenike i nastavnike budeći u njima osjećanje da je škola mjesto gdje se uči, usvajaju nova saznanja i istine i živi život ispunjen naukom i stvaralaštvom.

Prvi počeci današnje škole vezuju se za razvoj same opštine. Nastankom drvnog kombinata „Vukman Kruščić” javlja se potreba za kvalifikovanom i školovanom radnom snagom. Zbog potreba industrijske prerade drveta 1951.godine osniva se Škola učenika u privredi.

Otvaranjem rudnika olova i cinka i daljim industrijskim razvojem opštine , Škola mijenja naziv 1966.godine u „Centar za stručno obrazovanje radnika” i useljava se u novi objekat izgrađen od drveta - baraka. Objekat je izgrađen uglavnom dobrovoljnim akcijama građana.

Do 1973.godine Centar je okupljao omladinu za obrazovanje kvalifikovanih radnika za potrebe opštine i šire društvene potrebe ( metalci, električari, floteri, rudari-kopači, trgovci, ugostitelji, stolari i uslužne djelatnosti).

U sastavu Centra 1973.godine formirana je Gimnazija kada i zvanično ŠUP prelazi u Centar, a čija se zadnja generacija završila školske 1978/79.godine.

Zbog pomanjkanja prostora u baraci, Centar je od 1977 do septembra 1979.godine koristio, za potrebe odjeljenja Gimnazije, prostorije Osnovne škole „Dragan Jovanović”, radeći u trećoj smjeni.

Izgradnja nove Školske zgrade počela je 1977.godine, a završena je 1. oktobra 1979.godine. Od 1992.godine Škola nosi naziv JU Srednja škola „Vuksan Đukić”, a od 2004.godine JU Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić”.

Iako relativno mlada i prolazeći različita iskušenja, nemaštinu i nedaće, izborila se za istaknuto mjesto u našem školstvu i može se ponositi svojim doprinosom našoj kulturi, nauci i privredi.

Kontakt


JUSMŠ „Vuksan Đukić”

Adresa:
Njegoševa b.b.
84205 Mojkovac
Telefon:
Direktor: 050 470 068
Sekretar: 050 472 380 (tel/fax)
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Dan škole: 9. Maj

Pišite nam