Stručni aktivi i sekcije

Stručni aktivi

➥ Aktiv za crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
rukovodilac Zejak Dragiša
➥ Aktiv za strane jezike (engleski jezik, ruski jezik, italijanski jezik, latinski jezik )
rukovodilac Vučinić Stojana
➥ Aktiv za matematiku, fiziku, informatiku, poslovnu informatiku
rukovodilac Slavković Zorica
➥ Aktiv za biologiju, hemiju
rukovodilac Bjelajac Zora
➥ Aktiv za ekonomsko - pravnu grupu predmeta, praktičnu nastavu iz oblasti ekonomije i tehnike prodaje
rukovodilac Bošković Marina
➥ Aktiv za društvenu grupu predmeta (filosofija, sociologija, psihologija, geografija, istorija )
rukovodilac Rabrenović Jugoslav
➥ Aktiv za turizam i ugostiteljstvo, praktičnu nastavu iz oblasti turizma, ugostiteljstva
rukovodilac Šćekić Milanka
➥ Aktiv za fizičko vaspitanje, likovnu i muzičku kulturu
rukovodilac Zindović Veljko

Slobodne aktivnosti učenika / sekcije

➥ Istorijska sekcija
rukovodilac Gašević Vuksan
➥ Bibliotekarska sekcija
rukovodilac Rabrenović Saša
➥ Recitatorska sekcija
rukovodilac Minić Zoran
➥ Likovna sekcija
rukovodilac Mrdović Ljubodrag
➥ Ekološka sekcija
rukovodilac Bjelajac Zora
➥ Sportska sekcija
rukovodilac Ristić Danilo
➥ Novinarska sekcija
rukovodilac Zejak Dragiša i Rabrenović Saša
➥ Informatička sekcija
rukovodilac Minić Vidoje