Spisak nastavnog osoblja školske 2017/2018

R.B.
Prezime i ime
(Nastavnika)
Predmet
Zvanje-struka
Radni odnos
Položen stručni ispit
Godine radnog staža
Primjedba
1. Zejak Dragiša Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik i književnost Profesor Crnogorskog jezika Stalni Da 28
2. Minić Zoran Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik i književnost Profesor Crnogorskog jezika Stalni Da 36
3. Rabrenović Saša Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik i književnost Profesor Crnogorskog jezika Stalni Da 18 ½ Bibliotekar
4. Pantović Dubravka Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik i književnost Profesor Crnogorskog jezika Određeno Da
5. Mrdović Ivana Engleski jezik I strani jezik Profesor engleskog jezika Stalni Da 21
6. Mitrović Marija Engleski jezik I strani jezik Profesor engleskog jezika Stalni Da 8 Dopuna u OŠ Mojkovac
7. Vlaović Iva Engleski jezik I strani jezik Profesor engleskog jezika Stalni Da 8 Dopuna u OŠ Mojkovac
8. Vučinić Stojana Italijanski jezik Profesor italijanskog jezika Stalni Da 6 Dopuna u OŠ Mojkovac
9. Damjanović Danijela Ruski jezik Profesor ruskog jezika Stalni Da 3 Por.bolovanje
10. Manojlović Zorica Ruski jezik Profesor ruskog jezika Određeno Da 8
11. Gašević Vuksan Istorija/Geografija Profesor istorijei geografije Stalni Da 10
12. Zindović Veljko Fizičko vaspitanje Profesor fizičkog vaspitanja Stalni Da 44
13. Ristić Danilo Fizičko vaspitanje Profesor fizičkog vaspitanja Stalni Da 8
14. Mrdović Ljubodrag Likovna umjetnost Diplomirani vajar Stalni Da 35 Dopuna u OŠ Mojkovac
15. Bjelajac Zora Biologija Profesor biologije Stalni Da 24
16. Malidžan Stjepan Hemija Profesor hemije Stalni Da 40
17. Slavković Zorica Fizika Profesor fizike Stalni Da 11
18. Minić Vidoje Informatika Elektrotehnika, primijenjeno računarstvo Određeno Da 1
19. Ćorić Vuk Matematika Profesor matematike Stalni Da 38
20. Rabrenović Jugoslav Filosofija, Logika, Etika Profesor Filosofije Stalni Da 39
21. Pejović Stanica Ekonomska grupa predmeta Diplomirani ekonomista Stalni Da 28
22. Vidaković Gordana Ekonomska grupa predmeta - praksa Diplomirani ekonomista Stalni Da 9 ½ Koordinator PC
23. Bošković Marina Ekonomska grupa predmeta Diplomirani ekonomista Stalni Da 4
24. Šćekić Milanka Turistička grupa predmeta Diplomirani turizmolog Stalni Da 10
25. Stanić Snežana Turistička grupa predmeta Diplomirani turizmolog Stalni Da 8
26. Drašković Marijana Ugostiteljska grupa predmeta Menadžer hotelijerstva Stalni Da 9
27. Babić Mira Praktična nastava za kuvare Kuvar-specijalista Stalni Da 14
28. Grdinić Radmilo Praktična nastava za konobare Konobar-specijalista Stalni Da 10
29. Rakočević Jelena Praktična nastava za kuvare Viša hotelijerska Određeno Ne 1
30. Vujičić Nada Školski psiholog Diplomirani psiholog Stalni Da 24 1/5 časovi
31. Rabrenović Milenka Sekretar Diplomirani pravnik Stalni Da 38 2 časa
32. Ilić Boris Muzička umjetnost Muzički pedagog Stalni Dopuna Da 15 Dopuna u našoj školi
33. Fuštić Miodrag Istorija/Geografija Profesor istorijei geografije Određeno Da 2 Dopuna u našoj školi
34. Veličković Danijela Istorija/Geografija Profesor istorijei geografije Određeno Da 2 Dopuna u našoj školi
35. Stanić Marina Ruski jezik Profesor ruskog jezika Određeno Da 13 Dopuna u našoj školi
36. Gurešić Danka Psihologija Profesor psihologije Stalni Dopuna Da 6 Dopuna u našoj školi