Stručno uputstvo

Školsko takmičenje – Gimnazija
6 Decembra, 2017
PRIKAŽI SVE

Stručno uputstvo

Crna Gora
JU ISPITNI CENTAR
Na osnovu člana 41b stav 1 tačka 5b Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list
RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07, “Sl. list Crne Gore” br. 04/08, 21/09, 45/10, 40/11, 45/11,
36/13, 39/13, 44/13, 47/17) i člana 23 Statuta Ispitnog centra Podgorica, a u vezi sa članom 3 stav 1 alineja 9 Odluke
o osnivanju Ispitnog centra („Sl. list CG“ br. 68/05), i u cilju postizanja što većeg
stepena ujednačenosti pri takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola, donosi

Stručno uputstvo o Državnom takmičenju znanja
za školsku 2017/2018. godinu

SKINI PDF